Home / ข่าวทั่วไทย / ลุ้นคนละครึ่ง เฟส3เพิ่มวงเงินเป็น5,000

ลุ้นคนละครึ่ง เฟส3เพิ่มวงเงินเป็น5,000


หลังจากที่โครงการ ค นละครึ่ง ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 มีกระแสตอบรับดีเกินคาด ล่าสุดมีรายงานว่า กระทร วงการคลัง เตรียมพิจารณาเดินหน้าโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3ขณะที่ประธานสภาอุตสาหกร รมแห่งประเท ศไทย หรือ ส.อ.ท. เสนอรั ฐบ าลพิจารณาขยายวงเงินช่วยเหลือเป็น 5,000 บ าท
ก่อนหน้ านี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลังเปิ ดเผยว่า การดำเนินโครงการ ค นละครึ่ง เฟส 3 จะพิจารณาหลังจากสิ้ นสุดโครงการทั้ง 2 เฟส สิ้ นเดือนมีนาค มนี้เพราะไม่อยากทำให้ประชาชนสับสน ทั้งโครงการ คนละครึ่ง และ เราชนะ จึงจะให้โครงการต่างๆ จบก่อน แล้วจะพิจารณาอีกครั้ง

ล่าสุด มีรายงานว่า กระทรวงการคลัง เตรียมพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟส 3หลังจากที่ครบกำหนดในเฟส 1 และ 2 เนื่องจากมาตรการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก
เบื้องต้นอาจเป็นการลงทะเบี ยนใ หม่ทั้งหมด ซึ่งจะต้องให้ครอบคลุมประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ โดยฝ่ายนโยบายจะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในสถานก ารณ์ ณ ตอนนั้น ว่ายังจำเป็นต้องมีมาตรการหรือไ ม่ ถ้ามีก็อาจต้องลงทะเบี ยนใ หม่ทั้งหมด 15 ล้านคนแรกที่เคยได้สิทธิแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นการขย ายการลงทะเบี ยนเป็น 20 ล้านคนก็ได้ ขณะที่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกร รมแห่งประเท ศไทย กล่าวถึงข้อเสนอต่อรั ฐบ าล ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยเสนอให้เพิ่มวงเงิ นใช้จ่ายโครงการ ค นละครึ่ง เป็น 5,000 บ าท รวมทั้งขย ายระยะเวลาโครงการ

และสนับสนุนให้มีโครงการ ค นละครึ่งเฟส 3 พร้อมขย ายจำนวนผู้ได้รับสิทธิ ส่วนการกระตุ้นการบริโภคภายในประเท ศนั้น สนับสนุนให้มีโครงการ ช้อปดีมีคืน ในปี 2564เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในกลุ่มที่ต้องเสี ยภ าษีได้มีการใช้จ่าย โดยคืนภ าษีจากเดิมสูงสุด 30,000 บ าท เป็น 50,000 บ าท เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2564 ที่มา Ch7Facebook Comments

Check Also

ชาวบ้านเกือบทั้งหมด เห็นว่า เราชนะ ให้ร้านค้าแลกเงินสด

ความคืบหน้าล่าสุด หลังจากจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วย เพราะประชาชนไม่ได้ทำผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ เราชนะคือโครงการเยียวยาผลกระทบรายได้ช่วงโควิด รายได้ที่เป็นเงินสดของประชาชนหดหายไป รัฐฯ ก็ต้องเอาเงินสดมาต่อเติมให้ นี้ไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบคนละครึ่งนะครับ เมื่อไม่ได้เป็นเงินสดชาวบ้านก็ต้องหาวิธีให้ได้มาซึ่งเงินสด นอกจากนี้ยังบอกว่า ลดค่าใช้จ่ายมันก็ต้องครอบคลุมค่าน้ำค่าไฟด้วยนะคะ นี่สแกนได้แค่ของกินของใช้ มันย้อนแย้งอยู่นะคะ …